Převzato ze serveru www.inovativnivzdelavani.cz

Kalendář akcí

28. 4. 2017
pátek
9:00 - 16:00
CinEd - ukázkový seminář filmové výchovy pro pedagogy a další zájemce
Pevnost Poznání Olomouc
zavřít
Asociace českých filmových klubů, Academia Film Olomouc a evropský projekt CinEd pořádají další ukázkový seminář pro pedagogy a další organizátory filmových projekcí pro děti a mládež. Seminář se zaměří na metodiku filmové výchovy, jíž rozvinul pařížský partner projektu CinEd Cinematheque francaise. Součástí semináře bude projekce a ukázková analýza filmu s možnostmi interpretace. Vstup na seminář je zdarma, podmínkou je registrace na: http://bit.ly/2nfzAyr. Program semináře a další informace naleznete na webu cined.cz nebo na FB profilu CinEd Česká republika.
více informací
9. 5. 2017
úterý
9:30 - 11:00
Setkání s Mírou Šafarčíkem
NEWTON College, a.s. Václavské náměstí 11, 110 00 Praha, Česká republika
11. 5. 2017
čtvrtek
9:30 - 13:30
Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace (seminář PedF UK)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
zavřít
Seminář pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s neziskovou organizací EDUkační LABoratoř (EDULAB). Na semináři budou představeny základní techniky formativního hodnocení jako nástroje pedagogické komunikace a efektivní metody zvyšování motivace k učení. Účastníkům budou dále prezentovány výsledky výzkumu implementace formativního hodnocení do praxe českých škol a dále výsledky zahraničních výzkumných šetření v oblasti rozvoje klíčové kompetence k učení žáků základních a středních škol. Prostor bude také věnován testování úspěšnosti žáků a praktickým příkladům využití formativního hodnocení v prostředí malotřídní školy. Akce se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr. Seminář je určen zástupcům akademické obce, ředitelům a ředitelkám základních a středních škol, pedagogům a odborné veřejnosti. Účast je bezplatná. Program 09.30–10.00 Registrace účastníků 10.00–10.10 Zahájení semináře (prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK, prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan PedF UK, Michal Orság, ředitel, EDUkační LABoratoř) 10.10–10.30 Formativní hodnocení – zkušenosti ze zahraničí (Dr. Martin Roman, zakladatel projektu Čtení pomáhá) 10.30–10.50 Školní úspěšnost všech žáků (PhDr. Hana Košťálová, odborná vedoucí projektu Pomáháme školám k úspěchu) 10.50–11.10 Techniky formativního hodnocení na základních a středních školách (Mgr. Petr Albrecht, Senior Teacher, Nový PORG) 11.10–11.30 Výsledky výzkumu zavádění formativního hodnocení (PhDr. Karel Starý, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK) 11.30–12.00 Coffeebreak 12.00–12.20 Rozvíjení klíčové kompetence k učení (Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., Katedra pedagogiky PedF UK) 12.20–12.40 Testování úspěšnosti žáků (PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK) 12.40–13.00 Praktická ukázka hodnocení na malotřídní škole (Mgr. Miloš Novotný, ředitel ZŠ Nemyčeves) 13.00–13.20 Závěrečné slovo a diskuze 13.20–14.20 Oběd V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@edulabcr.cz či telefonicky na čísle 212 245 509.
více informací
13. 5. 2017
sobota
10:00 - 16:00
Tomáš Dombrovský - škola a trh práce
Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Česko
16. 5. 2017
úterý
16:00 - 20:00
Budoucí svět práce a svobodné školství
Café Vacuum, Thunovská 18
zavřít
Srdečně zveme na odpolední setkání s Tomášem Ervínem Dombrovským, mentorem a lídrem týmu Jobs.cz. V dialogu jej budou doprovázet zástupci Svobody učení Zdeňka Staňková a Michal Kandler. Diskuzi moderuje Pavel Kraemer z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání. Setkání se koná 16. května od 16:00 do 20:00 v Café Vacuum, Thunovská 18 (druhé patro). Vstupné: 280,- Kam vede škola? Jde v ní o přípravu na život, anebo se jedná o život sám? Je přípravou na budoucí zaměstnání, anebo by se děti měly ve škole věnovat také dalším aspektům života? A jestliže se domníváme, že škola a trh práce spolu přeci jenom souvisí, jsme schopni odhadnout, co trh bude chtít, až dnešní žáci dokončí své školní docházky? A jak je to dnes? Jak rychle se pracovní požadavky mění a jak rychle se mění školy? TOMÁŠ DOMBROVSKÝ usiluje o propojení školy a světa práce a seznámí nás s aktuální situací na trhu práce – jaké schopnosti, dovednosti a klíčové kompetence jsou a budou třeba, které z nich mají vyšší či nižší prioritu, jak dnes probíhají výběrová řízení apod. SVOBODA UČENÍ se zabývá propagací svobodných škol, v nichž je důraz kladen na iniciaticu samotných dětí. ,,Podmínkou možnosti převzít plnou odpovědnost za své vzdělávání je svoboda učení, která v ČR není legálně možná. Cílem spolku SvobodaUčení.cz proto je, aby unschooling a další formy sebeřízeného vzdělávání byly zcela legitimní možností, nikoli něčím, s čím je potřeba se skrývat. Řešením je úplná odluka školství od státu, jež zahrnuje: zrušení povinné školní docházky a veškeré k tomu návazné legislativy, zrušení veškerých zákonů a regulací, kterými stát školám či rodičům předepisuje, jak mají děti učit a vychovávat, zrušení veřejného financování školství prostřednictvím daní a konečně zrušení všech státem certifikovaných diplomů nutných k výkonům povolání. Výsledkem je pak volný trh pracovních i vzdělávacích příležitostí, ať už ve formě školek a škol s dobrovolnou docházkou, online kurzů, přednášek, komunitních center či domácího unschoolingu. Mělo by být ponecháno na každém z nás kdy, jak, s kým a kam se rozhodneme své vlastní prostředky i čas na vzdělávání vynaložit." (více na svobodauceni.cz)
více informací
18. 5. 2017
čtvrtek
18:00 - 21:00
Emil Páleš - Smysl života v rychlé době
Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Česko
19. 5. 2017
pátek
9:00 - 16:00